pasiauta

pasiauta
1 pasiautà sf. (3b) Dsn 1. nuvažinėtas į vieną pusę žiemos kelias, paskliunda: Čia negalima važiuot – didelė pasiautà Švnč. Pilnas kelias pasiautų̃ Švnč. Blogas kelias – vienos pãsiautos, ragutės virsta ir virsta Ad. Nešaudai varnų (nežiopsok), daboj – ratai užeis pasiautõn! Dglš. Tik nevirptelėjo vežimas pasiautõn . 2. šlaitas, nuokalnė: Lietingoj vasaroj pieva pasiautoj, ką sakysi, – uždera Vdš. 3. paledė: Ledas inlūžo, pakliuvo pasiautõn i prilakė . 4. NdŽ nedidelė įlanka kūdroje.
◊ iš pasiautõs iš padilbų: O tas sau daboja iš pasiautos ir derina, kad (= kaip) jam užkabinti ana drota už kaklo TDrIV236(Dglš). Ponas tik padabo[jo] in mane iš pasiautõs Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • pasiauta — 2 pasiautà sf. (3b) NdŽ, pãsiauta (1) drabužio dalis, kuri susegant uždengiama, pasiaučiama į apačią: Palik, meistreli, pãsiautas plačias, kad būtų iš kur paleisti, kad išaugs Brs. Didelė pãsiauta, būs galiama atleisti sagas Krtn. Tik jau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkeisti — antkeĩsti, antkeĩčia (añtkeičia), añtkeitė (dial.) tr. dėti po apačia: Antkeitamoji drobės pusė galia būti ir nublukusi: nebūs matoma Šts. Reik pasiautą dėti, kad antkeitamoji nebūtų regėti Šts. keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiautas — pãsiautas sm. (3b) NdŽ, (1) žr. 2 pasiauta: Pãsiautą paltuo nepamažink Šts. Pasisiūdinau šarką su dideliu pãsiautu – būs vietos guzikams atkelti Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasiautė — pasiaũtė sf. (2), pasiautė̃ (3b) žr. 1 pasiauta: 1. Per pasiautę nevažiuok greitai – gali apvirsti! LMD(Tvr). 2. Su vežimu šituo pasiautè neišvažiuosi Dkšt. Kai ažvažiav[o] pasiaũtėn, tai da i dabar niekap neišsikepurnioja Dkšt. 3. Rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasklanda — 1 pasklanda sf. (1), pãsklanda (1) [K]; MŽ nuvažinėtas į vieną pusę kelias, paskliunda, pasiauta: Ant kelio ampalai ir pasklandos J. Važiuojant saugokis pasklandų, gali išvirsti Pžrl. Į pasklandą įvažiavo ir ratus sulaužė Jnk. Kelias blogas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”